പഴയ പോസ്റ്റുകള്‍

Subscribe:

Tuesday, 27 September 2011

എവിടെ ...?

കാത്തിരിപ്പു മനസേ
ഈ കൊലായ് പടിയില്‍
ഞാന്‍ ദൂരെയാ പൂമര താഴെ
കാല്‍ പെരുമാറ്റം കേട്ടുവോ ...
അതോ തോന്നലോ...

പച്ചപ്പ്‌ തൊട്ടു തഴുകുന്ന മഴയില്‍
കുരുത്തോല കെട്ടിയ കോലായില്‍
തനിച്ചു ... ഞാന്‍ ...
കാത്തിരിപ്പു മനസേ ...

കാറ്റു അടിച്ചു ആടി ഉലഞ്ഞോ
മഴപെയ്തു നീ നനഞ്ഞുവോ
ഒരു കൊച്ചു താള്‍ഇലയില്‍
ചെറുതുള്ളിയായ് വിരിഞ്ഞോ

കാത്തിരിപ്പു മനസേ...
വെറുതെ കാത്തിരിപ്പു...
എന്‍ ഇരുള്‍ നീണ്ട കോലായില്‍
ഒരു വെളിച്ചമായ് വരുമോ ?

നീ അന്ന് പോകുമ്പോള്‍
ആടി കളിച്ച ഭസ്മ കോട്ട
ഇന്നെന്തേ ആടുന്നു ...

അന്ന് നീ പോകുമ്പോള്‍
കുഞ്ഞായ മാവിന്റെ,- മാമ്പഴം
ഇന്ന് എന്തെ പുഞ്ചിരിക്കുന്നല്ലോ

അന്നെന്റെ കണ്ണിന്നു തൂകിയ കണ്ണീര്‍
മാത്രം വറ്റിയ പാഴ് സ്വരമാകുന്നു

എങ്കിലും വെറുതെ ...
ഞാന്‍ കാതിരുന്നോട്ടെ
മനസേ ...
നീ
അകാലമായ് പോയെങ്കിലും ...

(വര്‍ഷ)

No comments:

Post a Comment