പഴയ പോസ്റ്റുകള്‍

Subscribe:

Saturday, 24 September 2011

സ്വപ്‌നങ്ങള്‍

എനിക്ക് കാണാന്‍ കൊതിയുണ്ട് ഒരുപാട്
നീ എങ്ങിനാണ് നിനക്ക് സുഗന്ധം ആണോ ?
നിന്നെ കാറ്റു താഴുകാരുണ്ടോ ?
മഴത്തുള്ളികള്‍ ച്ചുംബിക്കാരുണ്ടോ .
മഴക്കാറിന്റെ പുതപ്പുണ്ടോ നിനക്ക് ?
സുന്ദരി ആണോ നീ ...
പകല്‍ രാത്രിയോട്‌ ചോദിച്ചു...

:-ആശകളും പ്രതീക്ഷകളും മനുഷ്യനെ സ്വപനം കാണാന്‍ പഠിപ്പിക്കുമ്പോള്‍
ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത മോഹവുമായ് ചിലര്‍ ഇന്നും സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ കാണുന്നു ...
തിരിച്ചു വരുമെന്ന കരുതി ...
( വര്‍ഷ )

No comments:

Post a Comment