പഴയ പോസ്റ്റുകള്‍

Subscribe:

Wednesday, 26 October 2011

ദീപം

ആകാശത്തില്‍ ഇന്നലെ-
വിരിഞ്ഞ പൊന്‍ പൂകളില്‍
ഒരു പൂവ് വെറുതെ ചിരിച്ചു

ഹൃദയാര്ദ്ര പുളകിത
സുന്ദര മിഥുനമായ്‌ തഴുകി നീ
ഈ ദീപാവലിയില്‍

മനസിന്റെ ഉള്ളിലെ
അക്ഷര കോണിലെ
മായക്കാഴ്ചകള്‍ പോലെ

വരിവരിയായ്‌ തീര്‍ത്ത
ദിവ്യ പ്രകാശത്തില്‍
വിരിയുന്നു ഞാന്‍ എന്നാ പൂവും

മണ്‍കൂട്ടിനുള്ളില്‍ വിളക്കായ്
തെളിയുന്ന ദീപത്തിന്‍
തേങ്ങല്‍ ഞാന്‍ കണ്ടു

എന്നാ കൂടാരം പൊലിയുന്ന വേളയില്‍
ഞാനും എന്‍ ജീവനും
മൃതിയായ്‌ വിരഹിതയാകുമല്ലോ

മണ്‍കൂടിനെ സ്നേഹിച്ച
കുഞ്ഞു ദീപവും അറിയുന്നു
പ്രണയത്തിന്റെ വേര്‍പാടും വേദനയും

മൃതിയായ ദീപത്തിന്‍ തിരിയുമായ്‌
ഇന്നാ പകലില്‍ തെങ്ങി കരഞ്ഞു
മണ്‍കുടവും, അവളുടെ സ്വപ്നവും ...

(വര്‍ഷ)

No comments:

Post a Comment