പഴയ പോസ്റ്റുകള്‍

Subscribe:

Saturday, 24 September 2011

ചതി

നിന്നോട് ചൊല്ലി ഞാന്‍ പ്രേമമാണെന്ന്
നിന്നെ ചതിച്ചു പ്രേമത്താല്‍ ഞാന്‍

ഇന്നും ചതിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേരെ ആ
പ്രേമമെന്ന കപട വേഷതാല്‍


അതെനിക്ക് ഹരമാണ് എന്നിലെ മൃഗമാണ്‌
പ്രേമത്തിന്‍ കഥ ചൊല്ലി ചതികള്‍ ഇപ്പോഴും
തുടരുന്നു...

ആ പണകെട്ടില്‍ വീഴുന്ന മനസുകള്‍ കരയുന്നു
അതുകണ്ട് എന്റെ ചുണ്ടുകള്‍ വിരിയുന്നു
ഹരമാണ് ഹരമാണ് എനിക്ക് പ്രണയം

ഞാന്‍ ആ ചതിയുടെ തീപന്തമെറിയുന്നു
അറിയാത്ത പെണ്‍ അവള്‍ മഴയായ് പൊഴിയുന്നു
പ്രണയത്തിന്‍ ചതികുഴി തേടുന്നു

അവസാനം അവളുടെ വിരിമാര് ചിതറി ഞാന്‍
ഒരു തുണ്ട് പഴം തുണിയായ് വലിച്ചെറിയുന്നു

ഹ ഹ ഹ എനിക്ക് ഹരമാണ് പ്രണയം
ചതി എന്റെ കൂടെ പിറപ്പാണ്

( എന്റെ സഹോദരിമാര്‍ക്ക് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ വരികള്‍ ....)

( വര്‍ഷ )

No comments:

Post a Comment