പഴയ പോസ്റ്റുകള്‍

Subscribe:

Saturday, 24 September 2011

ആ സ്വപ്ന ലോകത്ത് അവിടെ ഒരുമിക്കാം...

നീ അറിയാതെ ഞാന്‍ നിന്നെ അറിഞ്ഞു
നീ പറയാതെ നിന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ കൂട് കൂട്ടി
പറയാന്‍ വയ്യാത്ത നിമിഷങ്ങളിലൂടെ
ഒരു പാട് കണ്ണ് നീര്‍ പൊഴിച്ചു ഞാനും
എന്റെ ജീവിതം ഒരു രോഗ ശയ്യയില്‍
ആരോട് പറയാതെ കത്ത് വചൂ
നിന്നോട് പോലും ഒന്നും
പറയാതെ കരയാതെ മുഖം തിരിച്ചു
അന്ന് നീ വേദന ഞാന്‍ അറിഞ്ഞു
നിന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ ഞാന്‍ അറിഞ്ഞു
എന്നിലും മുന്നേ നീ പോകുന്ന വേളയില്‍
എന്റെ ഉള്ളം തകര്‍ന്നിരുന്നു
ഇല്ല എന്‍ തോഴ എന്റെ പ്രണയം മരിക്കില്ലോരിക്കലും
എന്റെ സ്നേഹം മറക്കലോരിക്കും
നാളെ ഞാന്‍ വരും ആ സ്വപ്ന ലോകത്ത്
അവിടെ ഒരുമിക്കാം സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കാം
മരണമേ ഒന്നെന്നോട് കരുണ കാട്ടു
ഒന്ന് നീ വന്നെന്നെ സ്വന്തമാക്കു ....

(വര്‍ഷ മോഹന്‍ )

1 comment:

  1. വര്‍ഷയുടെ കവിതകളില്‍ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത്.....

    ReplyDelete