പഴയ പോസ്റ്റുകള്‍

Subscribe:

Saturday, 24 September 2011

കൂട്ടുകാരാ

വേനല്‍ മഴ പെയ്യും പുലരിയില്‍ എങ്ങോ....
പഴയൊര സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ പെയ്ത പോലെ...
പഴയോരെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ പൂത്ത പോലെ...

ഇന്നെന്റെ ഓര്‍മയില്‍ പൂത്തു നീ അറിയാതെ
ഒരു വര്‍ണ മഞ്ചാടി പൂ മരം പോലെ
എന്‍ മനകൊനില്‍ ഓര്‍കുന്നു നിന്നെ എന്‍ കൂട്ടുകാരാ

അന്ന് നാം പിരിയുന്ന വേളയില്‍
നീ തന്ന പൊന്‍ മയില്‍ പീലികളെ
ഒരു ചെപ്പു പൊന്‍ മഞ്ചാടി കുരുവിനെ

ഇന്ന് ഞാന്‍ കത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ
കാറ്റിനെ മഴയെ വെയിലിനെ കാട്ടാതെ
നിന്‍ മയില്‍ പീലിയെ ഭദ്രമായ്‌ ...

നീ തന്ന മഞ്ചാടി കൊണ്ട് ഞാന്‍ കെട്ടിയ
ചിത്ര സൌധതിന്‍ തൂവലായ് വച്ച് ഞാന്‍
നല്ലൊര ഓരമകള്‍ കോര്‍ത്ത്‌ വച്ചിട്ടുണ്ടവിടെ

ഇന്നി മഴയില്‍ കാണുന്നു നിന്‍ ചിരി
കേള്‍ക്കുന്നു നിന്‍ വാക്കുകള്‍ കുളിരായ്
നിന്‍ വിയര്‍പ്പിനെ നിന്റെ നിശ്വാസത്തെ...

ഇനി വരില്ലെന്നോര്‍ത്തു കരയില്ല ഞാന്‍
നീ അറിയാതെ ഞാന്‍ നിന്നെ കാത്തിരിക്കാം
ഒരു നൂറു ജന്മം കാത്തിരിക്കാം

ഇന്ന് നീ എന്നെ ഓര്‍ത്തിരിക്കില്ല
ഇന്നെന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ നിന്നിളില്ലായിരിക്കാം
മഴപെയ്ത മാനത്തിന്‍ മനസായിരിക്കാം

നിനക്കായ്‌ നിറയാത്ത കണ്ണുമായ് ഞാനുണ്ട് കൂടെ എന്‍ കൂട്ടുകാരാ
അറിയാതെ ഒരു കോണില്‍നിന്നു ഞാന്‍ കാണുന്നു
ഒരു നല്ല സ്വപ്നമായ് പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ....

(വര്‍ഷ)

No comments:

Post a Comment